Ειδικά θέματα

Υπάρχουν διάφορα θέματα συνυφασμένα με την ορθόδοξη παράδοση και ζωή, και για τα οποία έχουμε οργανώσει μαθήματα και δραστηριότητες, που δεν ανήκουν σε καμμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες του μενού μας. Αυτά παρατίθενται στη συνέχεια. Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε στο υλικό αυτό χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Νηστεία

Δραστηριότητες για τα παιδιά σχετικά με τη νηστεία.

Σαρακοστή

Δραστηριότητες για τα παιδιά σχετικά με τη Σαρακοστή.